دریافت قالب های زیبای رایگان در ثامن تم متن مورد نظر متن مورد نظر
حقوق مدنی
نویسنده F زینلی در سه شنبه بیست و یکم دی 1395 | بدون نظر

در عرصه حقوق مدني نيز گستره وظايف زن در ارتباط با زندگي زناشويي او در دو بخش تدوين گرديده است و نيز تمكين در عرف حقوق، همچون تمكين در عرصه روايات شامل دو بخش تمكين خاص و عام مي‌گردد كه در گفتار قبل توضيحات لازم در اين زمينه ارائه گرديد. در عرصه تمكين عام وظايف بانو شامل دو بخش است: بخش اول وظايفي است كه بين زن و مرد مشترك است و رعايت آن بعد از انعقاد نكاح از سوي طرفين لازم و ضروري است. «وظايف مشترك بين زن و مرد در قانون مدني» در ماده (1102)ق.م اينگونه آمده «همين‌كه نكاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود.»[9] تكاليف مشترك به واسطه اين عقد، همانگونه كه درگستره وظايف مردان هم ذكر گرديد، عبارتست از: 1- حسن معاشرت، 2- حسن معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند، 3- وفاداري زوجين نسبت به يكديگر در تمامي مراحل زندگي، 4- رعايت سكونت مشترك و حق هم زيستي زوجين با يكديگر. وظيفه اول: حسن معاشرت زوجه با زوج اولين مسئوليتي كه در قانون مدني متوجه زوجين مي‌باشد، پذيرش حسن معاشرت از سوي طرفين است لذا در ماده (1103)ق.م اين‌گونه آمده: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند»[10]و اين حسن سلوك و تفاهم در رفتار و معاشرت بر اساس روابط معروف و شايسته پايه‌هاي زندگي زناشويي را تشكيل مي‌دهد و اين همان اصلي است كه قرآن كريم در آيات متعدد با بيان مختلف و شيوا بر آن تأكيد مي‌ورزد. تحقق اصل مودت و رحمت و حفظ آرامش و سكونت و زمينه‌سازي براي رشد و ارتقاي مطلوب هر يك از اعضاي خانواده، رهين رعايت اين وظيفه مهم و عمده از سوي زوجه است. لذا هرگونه عملي كه موجب القاي تشويش و نگراني، اضطراب و نابساماني، غم واندوه، كينه و نفرت در محيط خانه و خانواده باشد، از ديدگاه آفريدگار هستي مذموم و مطرود است. بايستي توجه داشت كه تعيين مصاديق سوء معاشرت و يا حسن معاشرت از سوي قانون به صورت دقيق ممكن نيست و چون عادات و رسوم اجتماعي و نيز درجه تمدن و فرهنگ و يا كفويت و مقارنتهاي اخلاقي و رفتاري در نوع سلوك و رفتار زن و مرد مؤثرند، بنابراين نمي‌توان شكل واحد و استانداردي را براي حسن معاشرت از سوي مراجع قانونگذاري تعيين نمود.

طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir