دریافت قالب های زیبای رایگان در ثامن تم متن مورد نظر متن مورد نظر
حقوق مدنی
نویسنده F زینلی در جمعه هفدهم دی 1395 | بدون نظر

اين نوع بديع از قانونگذاري، از مختصات حقوق خانواده در اسلام است كه شعاع روشن آن در تمامي ابعاد مشهود مي‌باشد. يعني محور و ركن قوانين، عشق، وفاداري، احترام، احسان، تكريم و دوري از نخوت خودمحوري و خودبيني است. لذا به فرزند مي‌فرمايد: «وبالوالدين احسانا»[7]يا «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا»[8] از سوي ديگر در روابط بين زن و مرد و يا وظايف پدر و مادر نسبت به فرزند، پيوسته توصيه به اغماض، رحمت وگسترش فضيلت به چشم مي‌خورد و اين نحوه قانونگذاري حتي با نوع وضع قوانين در ساير ابعاد زندگي مثل قوانين قضائي يا جزائي يا اقتصادي متفاوت است. مثلاً در مسايل قضايي، عدالت، محور قوانين است يا در امور مالي استرداد حق به ذي حق، بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد و حتي رضايت افراد در بعضي از موارد، ملاك نيست. اما در قوانين مربوط به خانواده قبل از الزام به اجراي قوانين حقوقي، اسلام درصدد ايجاد اعتقاد و انقياد نسبت به قوانين اخلاقي است و اين امر را پشتوانه و ضامن اجراي احكام مي‌داند. لذا صرف التزام ظاهري و اعتباري نسبت به قوانين كافي نيست. بر اين اساس در اين گفتار اگرچه ما درصدد بيان جايگاه حقوقي وظايف زن در خانواده هستيم، اما در اين حوزه هم پشتوانه قوانين را همان راهكارهاي اخلاقي قرار مي‌دهيم و حصارهاي محكم قلعه خانواده را در تعاملات اخلاقي استوار مي بينيم. در گفتار پنجم و ششم از سلسله مقالات گذشته پيرامون گستره وظايف بانو از ديدگاه آيات و روايات به صورت مبسوط پرداختيم. اينك در تتميم آن، در اين قسمت به تحليل وظايف زن در قانون مدني از نظر تمكين و نشوز و يا تخلف زن از وظايفش را از منظر قانون مدني و انطباق بعضي از مفاد قانون فوق را با آيات مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir