دریافت قالب های زیبای رایگان در ثامن تم متن مورد نظر متن مورد نظر
عکس
نویسنده F زینلی در دوشنبه بیست و هفتم دی 1395 | بدون نظر

حقوق مدنی
نویسنده F زینلی در دوشنبه بیست و هفتم دی 1395 | بدون نظر

چون محور سكونت و امنيت و طراوت و نشاط و ركن در تربيت و سعادت و شكل‌گيري شخصيت پرورش يافتگان خانواده در گرو مشي و رفتار زن و مادر است، لذا تعهد عملي و الزام اخلاقي به حسن معاشرت از سوي زن، در تمامي ابعاد بهترين دستاورد را براي خانواده به ارمغان مي‌آورد. او بخواهد و نخواهد مربي است و حسن فعل و رفتار او سرنوشت سازتر از حسن گفتارش است. لذا تعابير عظيمي چون «الجنه تحت اقدام امهات» حامل اين پيام است كه قانونگذار هستي، مشي و سلوك مادر را كليد حركت به سوي سعادت و بهشت معرفي مي‌كند. اوست كه با گامهاي صحيح و استوارش مسير تاريخ را رقم مي‌زند، اگر او به سمت صلاح رفت جامعه و تاريخ رو به صلاح مي‌رود. بر اين اساس اگر يك نظام ارزشي بخواهد به آينده‌اي روشن و موفق و نسلي سالم و افتخارآفرين نايل آيد، بايستي محور برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري تربيتي را از دختران و مادران جوان كه نقش‌آفرينان واقعي هستند، آغاز نمايد. «نقش سلوك مادر در صلاح جامعه» مگر نه اينكه خداوند وقتي اراده مي‌كند كه انساني مصلح و تاريخ ساز چون عيسي و يا موسي را به بشريت عرضه بدارد، اول تدارك موهبت دختري همچون مريم را به زوجين صالحي چون عمران و همسرش مي بيند و وقتي مادر مريم كه در آرزوي فرزند پسر دوران بارداري را بسر آورده و نذرش را هم بر اساس فرزند ذكور مقرر ساخته بود، با وضع حمل خويش متوجه دختر بودن فرزند مي‌شود، عرض مي‌كند «انّي وضعتها انثي» خدايا من كه دختر به دنيا آوردم اما به يك‌باره متوجه حقيقتي ديگر مي‌شود، آن اينكه چون پروردگار من آگاه به حقايق عالم است، آنچه را او براي من قرار مي‌دهد، شايسته‌تر است. پس چه بسا اين دختر نقش‌آفرين‌تر است از پسري كه من مي‌خواستم، لذا بلافاصله مي‌گويد: «انّي سميتها مريم و انّي اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم»[11]خدايا! اسم اين فرزند را مريم «عابده» مي‌گذارم و از تو برايش ارزشها را طلب مي‌كنم و اميد دارم كه دامان او نسلي را به هستي عرضه كند كه از تعرض شياطين مصون باشد، مراحل تربيت عيسي را مادر مريم از همان زمان باروري او آغاز مي‌كند و دختري را پرورش مي‌دهد كه زكرياي پيامبر بر او غبطه مي‌خورد، ملايك با او هم‌سخن مي‌شوند و رزق آسماني بر او وارد مي‌گردد. اينجاست كه قرآن مي‌فرمايد: «فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا» يعني وقتي مادر شايسته شد، خدا به بهترين صورت خدمتش را، دعا و نيازش را برآورده مي سازد و بهترين دستاورد را در هستي به او عنايت مي‌كند. «بازتاب انديشه، نيت، دعا و رفتار مادر در آيات

حقوق مدنی
نویسنده F زینلی در جمعه بیست و چهارم دی 1395 | بدون نظر

در عرصه حقوق مدني نيز گستره وظايف زن در ارتباط با زندگي زناشويي او در دو بخش تدوين گرديده است و نيز تمكين در عرف حقوق، همچون تمكين در عرصه روايات شامل دو بخش تمكين خاص و عام مي‌گردد كه در گفتار قبل توضيحات لازم در اين زمينه ارائه گرديد. در عرصه تمكين عام وظايف بانو شامل دو بخش است: بخش اول وظايفي است كه بين زن و مرد مشترك است و رعايت آن بعد از انعقاد نكاح از سوي طرفين لازم و ضروري است. «وظايف مشترك بين زن و مرد در قانون مدني» در ماده (1102)ق.م اينگونه آمده «همين‌كه نكاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود.»[9] تكاليف مشترك به واسطه اين عقد، همانگونه كه درگستره وظايف مردان هم ذكر گرديد، عبارتست از: 1- حسن معاشرت، 2- حسن معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند، 3- وفاداري زوجين نسبت به يكديگر در تمامي مراحل زندگي، 4- رعايت سكونت مشترك و حق هم زيستي زوجين با يكديگر. وظيفه اول: حسن معاشرت زوجه با زوج اولين مسئوليتي كه در قانون مدني متوجه زوجين مي‌باشد، پذيرش حسن معاشرت از سوي طرفين است لذا در ماده (1103)ق.م اين‌گونه آمده: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند»[10]و اين حسن سلوك و تفاهم در رفتار و معاشرت بر اساس روابط معروف و شايسته پايه‌هاي زندگي زناشويي را تشكيل مي‌دهد و اين همان اصلي است كه قرآن كريم در آيات متعدد با بيان مختلف و شيوا بر آن تأكيد مي‌ورزد. تحقق اصل مودت و رحمت و حفظ آرامش و سكونت و زمينه‌سازي براي رشد و ارتقاي مطلوب هر يك از اعضاي خانواده، رهين رعايت اين وظيفه مهم و عمده از سوي زوجه است. لذا هرگونه عملي كه موجب القاي تشويش و نگراني، اضطراب و نابساماني، غم واندوه، كينه و نفرت در محيط خانه و خانواده باشد، از ديدگاه آفريدگار هستي مذموم و مطرود است. بايستي توجه داشت كه تعيين مصاديق سوء معاشرت و يا حسن معاشرت از سوي قانون به صورت دقيق ممكن نيست و چون عادات و رسوم اجتماعي و نيز درجه تمدن و فرهنگ و يا كفويت و مقارنتهاي اخلاقي و رفتاري در نوع سلوك و رفتار زن و مرد مؤثرند، بنابراين نمي‌توان شكل واحد و استانداردي را براي حسن معاشرت از سوي مراجع قانونگذاري تعيين نمود. به علاوه اينكه همه حقوقدانان معترفند كه در حريم خانواده نفوذ قانون و التزام براي تحقق مفاد آن بدون پشتوانه اخلاق امر غير ممكن است و ورود دولتمردان و مسؤولين قضايي به حمايت از آئين‌نامه‌هاي حقوقي كمتر توانسته به معضلات خانواده پاسخ مناسب دهد و هرچه اين كانون از دستبرد جنجالها و كشمكشهاي حقوقي مصون‌تر باشد، از ثبات و استحكام بيشتري برخوردار و افراد آن از شخصيت كاملتري بهره‌مندند. حتي احترام به قانون چيزي است كه بايستي در شاكله تربيتي و اخلاقي انسانها آن را جستجو كرد و بهره‌مندي مناسب از قوانين و پاسداري از آن در سايه دو اصل عمده وراثت و تربيت در خانواده ممكن و مقدور مي‌گردد

عکس
نویسنده F زینلی در چهارشنبه بیست و دوم دی 1395 | بدون نظر

حقوق مدنی
نویسنده F زینلی در سه شنبه بیست و یکم دی 1395 | بدون نظر

در عرصه حقوق مدني نيز گستره وظايف زن در ارتباط با زندگي زناشويي او در دو بخش تدوين گرديده است و نيز تمكين در عرف حقوق، همچون تمكين در عرصه روايات شامل دو بخش تمكين خاص و عام مي‌گردد كه در گفتار قبل توضيحات لازم در اين زمينه ارائه گرديد. در عرصه تمكين عام وظايف بانو شامل دو بخش است: بخش اول وظايفي است كه بين زن و مرد مشترك است و رعايت آن بعد از انعقاد نكاح از سوي طرفين لازم و ضروري است. «وظايف مشترك بين زن و مرد در قانون مدني» در ماده (1102)ق.م اينگونه آمده «همين‌كه نكاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود.»[9] تكاليف مشترك به واسطه اين عقد، همانگونه كه درگستره وظايف مردان هم ذكر گرديد، عبارتست از: 1- حسن معاشرت، 2- حسن معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند، 3- وفاداري زوجين نسبت به يكديگر در تمامي مراحل زندگي، 4- رعايت سكونت مشترك و حق هم زيستي زوجين با يكديگر. وظيفه اول: حسن معاشرت زوجه با زوج اولين مسئوليتي كه در قانون مدني متوجه زوجين مي‌باشد، پذيرش حسن معاشرت از سوي طرفين است لذا در ماده (1103)ق.م اين‌گونه آمده: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند»[10]و اين حسن سلوك و تفاهم در رفتار و معاشرت بر اساس روابط معروف و شايسته پايه‌هاي زندگي زناشويي را تشكيل مي‌دهد و اين همان اصلي است كه قرآن كريم در آيات متعدد با بيان مختلف و شيوا بر آن تأكيد مي‌ورزد. تحقق اصل مودت و رحمت و حفظ آرامش و سكونت و زمينه‌سازي براي رشد و ارتقاي مطلوب هر يك از اعضاي خانواده، رهين رعايت اين وظيفه مهم و عمده از سوي زوجه است. لذا هرگونه عملي كه موجب القاي تشويش و نگراني، اضطراب و نابساماني، غم واندوه، كينه و نفرت در محيط خانه و خانواده باشد، از ديدگاه آفريدگار هستي مذموم و مطرود است. بايستي توجه داشت كه تعيين مصاديق سوء معاشرت و يا حسن معاشرت از سوي قانون به صورت دقيق ممكن نيست و چون عادات و رسوم اجتماعي و نيز درجه تمدن و فرهنگ و يا كفويت و مقارنتهاي اخلاقي و رفتاري در نوع سلوك و رفتار زن و مرد مؤثرند، بنابراين نمي‌توان شكل واحد و استانداردي را براي حسن معاشرت از سوي مراجع قانونگذاري تعيين نمود.

طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir